Convocatòria d'ajudes per desplaçaments

El Govern de les Illes Balears ha publicat al BOIB num 176 del 25/12/2014 diverses convocatòries d'ajudes als esportistes.

Podreu trobar la informació als següents enllaços.

Competicions internacionals:

https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/2205688

Desplaçaments a la península:

https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2827659

Transport de material esportiu:

https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/2205812